Tri dôvody na oslavu

Kostol sv. Rodiny a oratko, 8. január 2024

Večer v pondelok 8. januára prežila celá saleziánska rodina v Bardejove v slávnostnej nálade. Aj keď sú pondelky ako komunitné dni zväčša bez verejnej sv. omše, tento pondelok bol výnimkou a dôvodov na slávenie bolo hneď niekoľko. Omša bola slávená pri príležitosti spomienky na bl. Titusa Zemana, slovenského saleziána, kňaza a mučeníka, ktorého si v tento deň každoročne pripomíname. Zároveň bol na tejto sv. omši otvorený rok vďačnosti za 100 rokov prítomnosti saleziánov na Slovensku, ktorý potrvá presne 9 mesiacov až do 8. septembra, teda presne do dňa, kedy si sté výročie príchodu saleziánov na Slovensko pripomenieme. A aby toho nebolo málo, tak celá táto slávnosť bola zavŕšená vstupom manželov Gurských do združenia Saleziánov spolupracovníkov, ktorí počas tejto sv. omše zložili svoje prísľuby. Oslava sv. omšou neskončila a pokračovala pohostením v oratku, kam prijala pozvanie celá široká verejnosť. Tento požehnaný čas sme tak mali možnosť stráviť ako jedna veľká rodina vzájomnými rozhovormi a spoločným trávením času.

Dominik Ondavský

Najnovšie články