SMS Stretnutie miništrantov v Žiline

Žilina, 16-18. február 2024

Tento rok sa znova uskutočnilo stretnutie miništrantov Slovenska. Ktoré sa každoročne koná v saleziánskom stredisku v Žiline. Zúčastnilo sa viac ako 200 miništrantov a saleziánov zo stredísk z celého Slovenska. Akcia trvala tri dni a dve noci. Mali sme dobré jedlo od milých kuchárok a prespávali sme na karimatkách v jednej z miestností oratka. Program pozostával z viacerých hier pri ktorých sme hrali za svoje stredisko alebo s pridelenou skupinkou aj jednej vonkajšej hry pri ktorej sme síce všetci trocha zmokli ale zábavu z hry to nikomu nevzalo. Celkovo bol program záživný, dobre pripravený a taktiež som pri ňom spoznal niekoľko nových miništrantov aj z iných stredísk. Taktiež nesmela chýbať každý deň omša a ako je tradíciou tak na poslednej omši v nedeľu sa všetci miništranti obliekli do miništrantského oblečenia a odslávili ju takto spoločne aj s veriacimi zo Žiliny. Potom sme si dali všetci spoločnú fotku zbalili sme sa a išli sme domov. Cesta naspäť nám trvala asi šesť hodín a tento čas sme využili na hranie kartových hier, rozhovory alebo v niektorých prípadoch aj spánok.

David Martin Ceľuch

Najnovšie články