Z vďačnosti nesieme don Bosca ďalej

Kurima, 25. február 2024

Pri príležitosti roka vďačnosti za sté výročie príchodu a začatia pôsobenia Saleziánov na Slovensku, sa bardejovskí Saleziáni vracajú na miesta v okolí Bardejova, kde kedysi pôsobili. Tak to bolo aj poslednú februárovú nedeľu 25.2.2024 keď navštívili Kurimu. Svätá omša bola v kostole sv. Michala o 9.15, kde pôsobí pán farár JCLic. Marek Metiľ. Hlavným celebrantom bol otec Marek Michalenko SDB, ktorý v kázni predstavil sen Don Bosca a priblížil veriacim aj jeho život a poslanie. Svätú omšu hraním a spievaním spríjemnili MlaKaci, ktorí takýmto spôsobom roznášajú posolstvo Don Bosca medzi ľudí.

Laura Jurčišinová- Kukľová

Najnovšie články