Začiatočnícke duchovné cvičenia na Brezovke

Brezovka, 29. február – 3. marec 2024

Na týchto cvičeniach som sa sám zúčastnil. Nevedel som, čo od toho čakať, keďže som nič také v živote nezažil, no ľudia, ktorí tam už boli nám o tom niečo málo povedali. Nebol som veľmi nadšený z predstavy, že budem musieť byť 3 dni ticho, ale nejakým spôsobom som sa dokopal tam prísť. Pár ľudí som už poznal, ale väčšinu nie. Prišlo mi neprirodzené, že témy takmer všetkých rozhovorov bol Boh a viera. Po prvom dni modlenia a uvedenia do cvičení som si začínal zvykať a každým dňom, či už pri samostatnej modlitbe, omši, kde som miništroval, krížovej ceste na poľnej ceste, alebo pri ruženci v dedine. Tém bolo viacero, ale takmer každého upútala najviac téma 7 hlavných hriechov, keď sme zistili, ako veľmi ich nechávame ovládať náš život. Spolu s ostatnými sme mali na to aj pár osobných konverzácii, pri ktorých sme sa stihli zblížiť. V jeden deň sme mali za úlohu sa pripraviť na generálnu spoveď, kde vyznáme všetky hriechy, ktoré ľutujeme od prvej spovede. Bol to veľmi dlhý list. No po spovedi a neskôr aj po celonočnej adorácii som sa cítil ako iný človek a asi som nebol sám. Na konci som nechcel ani odísť. Ďakujem všetkým, ktorí tam boli a zúčastnili sa, či už ako účastníci, kňazi alebo kuchári a šoféri. Vďaka.

Matej Rančík

Najnovšie články