Chata dievčat stredoškoláčok

Brezovka, 16.-17. marec 2024

Počas víkendu sa uskutočnila chata pre stredoškoláčky 1-2. ročníkov stredných škôl. Začalo sa to spoločnou večerou, pri ktorej sme sa nasmiali a zaspievali si. Atmosféra bola medzi nami skutočne super a priateľská. Pokračovalo sa tým, že sme sa usadili a pozreli film, ktorý nám vyjadril, že každý je krásny taký aký je, každý má veľký dôvod byť tu a že Pán Boh je vždy s nami. Deň bol ukončený spoločnou modlitbou ruženca. Na druhý deň sme išli na omšu v dedine, neskôr bol obed a celú akciu sme zakončili zábavnými aktivitami.

Soňa Šoltýsová

Najnovšie články