Predtáborová pecka

Brezovka 14-16. jún 2024

Tento víkend sa na Brezovke uskutočnila každoročná predtáborova Pets(c)ka spojená a obohatená o duchovnú obnovu. Táto chata je skvelý spôsob, ako sa môžu navzájom spoznať noví animátori. Tento víkend sa nás tam stretlo vyše 50 mladých, ktorí majú chuť byť animátormi. Pets(c)ku sme začali v piatok sv. omšou. Po omši nasledovala večera, po ktorej nastal čas zbližovania a zoznamovania sa pomocou zábavných hier. Nasledujúce ráno sme začali rannými modlitbami a raňajkami. Následne sme sa rozdelili do skupiniek a ako skupina animátorov sme mali vymyslieť tábor a všetko okolo toho (hru, tanec, hymnu, vybaviť telefonáty). Poobede nás na lúke čakali rôzne súťaže a aj klasický belgičák. Po skvelých súťažiach sme sa presunuli naspäť na chatu kde nás už čakala naša hosťka Majka, ktorá je riaditeľkou Domky a prišla nás pozrieť až z Bratislavy. Jej prednáška bola veľmi zaujímavá a obohacujúca. Po prednáške nastal čas na prezentovanie jednotlivých skupiniek a ich táborov ktoré doobeda vymýšľali. Počas tejto chvíle sme sa veľmi nasmiali a zabavili. Neskôr nás čakal zaujímavý kvíz. Večer sme zakončili nádhernou adoráciou a stretnutím s Bohom. Táto chvíľa bola pre mňa najsilnejšia. Nedeľné ráno sme začali rannými modlitbami a raňajkami po ktorých nastal čas na duchovnú obnovu, počas ktorej sme sa stíšili a každý sa venoval niečomu inému, niekto tento čas strávil modlením, niekto čítaním biblie, iní zase prechádzkou a rozhovorom s Bohom. Celú Pets(c)ku sme ukončili spoločnou omšou a záverečným obedom. Som veľmi rád, že som mohol tento víkend prežiť na tak úžasnom mieste s tak úžasným kolektívom mladých ľudí. Prežil som tam veľa krásnych rozhovorov alebo chvíľ, za ktoré som vďačný. Táto Pets(c)ka bola naozaj pecka!

Peter Hrabčák

Najnovšie články