Arcidiecézne strenutie mladých v Prešove

V sobotu 11. apríla 2015 v Prešove sme sa zúčastnili na arcidicéznom stretnutí mladých s naším arcibiskom Bernardom Boberom. Program začal sv. omšou vo františkánskom kostole. Po nej sme sa presunuli na námestie, kde sme vypustili 1000 balónov v tvare srdca, keďže jeho mottom, bolo „Blahoslavení čistého srdca…“ Keďže tento rok patrí zasvätenému životu, program pokračoval  na Gymnáziu sv. Moniky, kde sme mohli zakúsiť pestrosť rôznych reholí a rozprávať sa , zahrať sa a aj niečo zajesť s rehoľníkmi a rehoľníčkami. Záver programu sa konal v „bielom dome“, kde sme zažili skvelé koncerty skupín Kerygma a The Sign.

CW

 

Najnovšie články