Sviatosť birmovania

14. máj 2016 bol deň keď sa zavŕšila dvojročná príprava na prijatie sviatosti kresťanskej dospelosti – birmovky. Štyria birmovanci prijali z rúk otca Arcibiskupa Bernarda Bobera túto sviatosť v Bardejovskej bazilike minor sv. Egídia. Príprava sa skončila a teraz začína život, kde sú povolaní vydávať svedectvo svojej viery.

PV

https://goo.gl/photos/EAxkGhucp7peuWvM9

Najnovšie články