0dpust 2019- požehnanie mozaiky

V nedeľu 5. mája 2019 v Bardejove na Poštárke, pri slávnostnej sv. omši ku cti patróna kostola bl. Zefyrína Jimeneza Mallu, prvého blahoslaveného Róma, bola požehnaná mozaika tohto blahoslaveného. Sv. omšu a modlitbu požehnanie viedol don Peter Bešenyei. Mozaiku na podnet už zosnulého don Teodora Gavendu vytvoril Vincent Staríček. Toto dielo vysoká skoro 3,5 m a široké 1,5 m ja zložené z vyše 40 000 kúskov kamienkov a trvalo niečo cez 9 rokov, kým bolo dokončené.

Ako povedal jej autor, Vincent Staríček, v centre je postava bl Zefyrína s malou neterou Pepitou. V ruke drží ruženec, ktorý ho sprevádzal v jeho živote i pri mučeníckej smrti. Na vrchole je zobrazený kláštor v Barbastre, kde žil a pod ním je zobrazená rómska rodina s chlapcom držiacim košík, tak sa živil v detstve aj Zefyrín. Tiež tam nájdeme aj kone, ktorých predajom sa živil Zefyrín a muž s gitarou, symbolizujúcim hudobné nadanie rómskeho národa, ktoré mimochodom Zefyrínovi chýbalo.

Bl. Zefyrín prežil svoj život v Španielsku. Narodil sa v rodine chudobných kočovných rómov a jeho detstvo nebolo ľahké a často chodieval spať hladný.  So svojou manželkou Terezou, s ktorou sa cirkevne zosobášil neskôr, nemohli mať deti a tak si osvojili neter Pepitu. Nevedel čítať a ani písať. Postupne objavoval vieru a zapájal sa do života cirkvi. Veľa sa modlieval, najmä ruženec. Keď vypukla v Španielsku občianska vojna, uvidel na ulici ako komunistický milicionári bijú kňaza. Keď sa ho zastal a vo vrecku mu našli ruženec bol zatknutý a uväznený. Vo väzení mu ponúkli, že ho prepustia ak sa prestane modliť ruženec, odmietol a bol zastrelený a pochovaný v spoločnom hrobe. Za blahoslaveného bol vyhlásený v Ríme sv. Jánom Pavlom II, v roku 1997. Na Poštárke máme prvý kostol zasvätený bl. Zefyrínovi na svete.

pv

Najnovšie články