Nová strecha a okná na Pastoračnom centre

16.6.2022 sa okolo Pastoračného centra objavilo lešenie. začala sa oprava a strechy a výmena strešných okien na centre. Pretože po vyše 25 rokoch sa objavili miesta, kade začala presakovať voda a strešné okná v klubovniach po rokoch používania utrpeli škody.

Vďaka podpore misijnej nadácii JUWE, zo Švajčiarska, ktorá poskytla vyše 51 000 € na zateplenie a výmenu  úpravám strechy.

Prešovský samosprávny kraj, cez program:  „Výzvy participatívneho rozpočtu“ prispel
10 000 € na výmenu strešných okien. Poďakovanie patrí aj 2114 ľuďom, ktorí poslali podpornú sms, vďaka ktorým sme dostali financie na nákup a montáž okien. mohli sme tak demontovať zničené okná, za nové a veríme že aj lepšie čím sa zväčší komfort pre prácu s deťmi, mladými aj z dospelými. Pastoračné centrum tak dostalo novú čiapku. Ako to zhodnotili poštárske deti “ Neže pekná strecha…“ 🙂

p.v.

 

Najnovšie články